Vida Religiosa

Ja hem dit que els frares del Tercer Orde Regular, o de Penitència, de Sant Francesc d’Assís, som a Cura des de l’any 1913. Som coneguts actualment a Mallorca com els ‘frares franciscans’.
Fidels a la missió que ens va encomanar el bisbe Campins, intentam fomentar el culte a la Mare de Déu i donar a conèixer la figura d’En Ramon Llull. Es a dir, volem conjugar els aspectes cristians i culturals d’aquest lloc.

Som una família fidel i oberta en la mesura que en sabem i podem. Els actuals frares, continuadors dels qui pujaren l’any 1913, som pocs i duim una vida marcada por les circumstàncies socials i religioses del nostre món.

La nostra vida és molt senzilla. Vos oferim la nostra casa i les nostres persones.
Tenim altres germans que viuen a altres convents de l’illa: Llucmajor (nostra Casa-Mare), Sant Francesc de Ciutat, La Porciúncula, Artà, Inca. I també n’hi ha molts d’altres que són a la Península, a U.S.A., Mèxic i Perú.

Però en el Santuari no vivim sols. Hi ha una hostatgeria on ve gent amb motivacions distintes, per reposar, per pregar, per estudiar, etc.