Ramon Llull

A dia d’avui, el poble mallorquí encara relaciona el Puig de Randa amb Ramon Llull. L’esperit d’oració, contemplació i l’entusiasme per a la seva doctrina marquen l’aire del nostre lloc.

Ramon Llull (Ca. 1236 – 1316), nascut a Mallorca. Visqué en un ambient social generalment pacífic, en el qual convivien i es relacionaven musulmans, jueus i cristians. La base del seu impuls missioner consistia en profunditzar amb gent d’altres cultures i religions.

Actualment des de Cura volem seguir aquesta base espiritual que inclou les següents característiques:

  • Cultura i art: Tota la bellesa i veritat que formen part de la persona humana han de ser admirades i/o respectades per damunt de les particularitats, creences o ideologies. Considerant que tota persona en el fons, conscientment o inconscientment, tendeixen a la felicitat total.
  • Amor a la nostra identitat: Ramon Llull és un pare de la nostra cultura i llengua. Ajudà a crear-les i les visqué amb actitud receptiva cap a altres pobles, idiomes i mentalitats.
  • Ecumenisme: Ramon Llull va creure i amà a Crist. Per això, dialogava amb els que no pensaven, ni creien igual que ell, oferint sempre el millor d’un mateix.
  • Personalisme: La suggestiva muntanya de Cura convida a viure l’experiència de Ramon Llull, expressada en el seu “Llibre de l’Amic i l’Amat”.

Per a més informació, visiti la següent pàgina web: http://www.rutasramonllull.com