Museu

Reedificades les dependències de l’antic col.legi lul.lià, es va instituir a l’antic edifici, una escola de Gramàtica, dotada a l’any 1510, amb una pensió de 50 lliures anuals, i dependent del Rector i Consiliaris de I’Escola Lul.liana establerta a I’Estudi General de Ciutat.

Degut a l’increment que va prendre I’Escola de Randa, els Jurats del Regne de Mallorca, per afavorir les lletres a la joventut, ampliaren les càtedres, i varen instituir un Estudi General, on s’ensenyava Retòrica, Gramàtica i Grec. Tot això es va acordar el 4 de Maig de 1553.

Va ésser llavors quan es feren els fonaments de la monumental aula escolar. Al col.legi hi arribaren a viure fins a 150 alumnes (any 1558).

Als fons de la càtedra de l’aula hi havia un altar dedicat a Santa Catalina, patrona dels estudiants. Hi havia també un quadre amb la figura de la Santa.

El segle XIX marca l’acabament del procés de decadència que les autoritats polítiques portaren al col.legi: el 25 de Gener de 1826, D. Joan Pau Abrines va presentar la renúncia del seu càrrec, com a darrer professor del col.legi. La seva renúncia fou acceptada.

Actualment, a l’Aula de Gramàtica es conserven objectes i llibres religiosos relacionats amb el culte del Santuari. A més hi ha llibres impresos i manuscrits de temàtica lul.lista. També hi ha llibres d’altres temes, relativament antics.

A l’aula es pot veure també una col·lecció de pintures de tipus religiós. Hi ha també gravats representant a Ramon Llull i una petita col.lecció de recipients de test. Des de l’aula es pot passar a una sala més petita on hi ha plans i projectes d’arquitectura.

També hi ha una altra saleta amb diferents objectes. S’hi troba una col.lecció de botelles de licor (suc) Randa, fabricat per molts d’anys a La Porciúncula i al Santuari. En aquesta sala s’hi troba una valuosa copia d’un antic mapa de Mallorca, del Cardenal Despuig.