Mirador Tramuntana

Es una de les millors panoràmiques de I’illa. L’altura és de 548 metres. Cap a ponent es veu la Badia de Palma, i cap al Llevant, Manacor i pobles voltants.