Jardí

Presidit per una imatge de Sant Francesc d’Assís donant la benvinguda.